ســامــانــه پیام کوتاه ســهــنـــد

Demo

Image not available
data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABJIAAAHgCAYAAAD+P0dyAAAMxUlEQVR4nO3YMQ0AIADAMMC/Z5DAPkLSKti9uQcAAAAA3K3XAQAAAAD8wUgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEiMJAAAAAASIwkAAACAxEgCAAAAIDGSAAAAAEgOSdoEv1jRim8AAAAASUVORK5CYII=

پنل های کاربری سامانه پیامکی(SMS)

کلیه پنل ها با امکان فوق العاده ارسال به شماره های بلک لیست مخابرات

کلیه پنل های موجود ،متناسب با نوع کاربری های گوناگون تعریف گردیده است.

پنل سطح D

6۰۰.۰۰۰ ریال

ارسال پیامک تکی و گروهی

در این ابزار کاربر می تواند مخاطب پیام خود را انتخاب نماید.حتی شما می توانید متن ارسالی را به صورت تست بر روی گوشی موبایل خود مشاهده نمایید . این قابلیت می تواند گزینه ای مناسب برای کمک به تحقق اهداف بازاریابی تک به تک باشد.

مدیریت دفترچه تلفن

این بخش سامانه پیامک این امکان را به شما میدهد تا شماره موبایل های مخاطبین خود را گروه بندی و در گروه های مختلف ثبت و تنظیم نمایید تا در زمان ارسال پیامک یکی از گروه های ساخته شده را انتخاب و پیامک خود را ارسال نمایید.

امکان شارژ آنلاین

با ورود به سامانه، هزینه ارسال پیامک را می توانید از طریق شارژ اینترنتی و از کلیه کارت های متصل به شبکه شتاب بصورت غیر حضوری پرداخت نمایید.

ارسال با شماره عمومی

این شماره‌ها، همانطور که از نام آنها مشخص است، در بین تمامی کاربران مشترک بوده و مختص ارسال می باشند بنابراین قابلیت دریافت ندارند.

تعرفه ارسال پایه ۱۳۴ ریال

هزینه تمدید سالانه = ۳۰۰.۰۰۰ ریال
شارژ هدیه = ندارد
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۱ = ۱۳۴ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۲ = ۱۳۴ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۱۰۰۰ = ۱۵۸ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۳۰۰۰ = ۱۵۸ ریال
هزینه ارسال با پیش شماره ۰۲۱ = ۱۴۲ ریال

پنل سطح C

9۰۰.۰۰۰ ریال

ارسال رده سنی و جنسیت

در این نوع ارسال شما می توانید با توجه به نوع تبلیغ خود جنس و سن مخاطبین را تعیین کنید.

ارسال دکل های BTS

با استفاده از این سرویس شما می توانید به موبایل های حاضر (فعال) در دکل های ایرانسل منطقه مورد نظر خود پیام های تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.

ایجاد پیام های آماده

این قابلیت به شما این امکان را می دهد تا پیام هایی که کاربرد بیشتری دارند را ثبت نموده و در هنگام ارسال نیاز به تایپ مجدد آن نباشید.

ارسال به شماره های ایرانسل

قابلیت ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک استان و شهرستان

تعرفه ارسال پایه ۱۲۰ ریال

هزینه تمدید سالانه = ۳۶۰.۰۰۰ ریال
شارژ هدیه = ۲۰.۰۰۰ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۱ = ۱۲۰ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۲ = ۱۲۰ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۱۰۰۰ = ۱۴۲ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۳۰۰۰ = ۱۴۲ ریال
هزینه ارسال با پیش شماره ۰۲۱ = ۱۲۸ ریال

پنل سطح B

1.7۰۰.۰۰۰ ریال

ارسال پیامک گروهی

ارسال پیامک گروهی
قابلیت ارسال عکس فیلم
تعداد کاراکتر ارسالی نامحدود
قابلیت ارسال لینک صفحات وب سایت
ارسال بصورت منطقه ای، پیش شماره ای و مشاغل
مناسب و تاثیرگذار جهت معرفی محصولات و خدمات

ارسال منطقه ای

با استفاده از قابلیت ارسال منطقه ای پنل پیامک سهند می‌توانید نسبت به ارسال پیامک تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مناطق مختلف تعدادی ازشهرها اقدام نمایید. در ارسال منطقه ای نقشه شهر یا نام مناطق همراه با تعداد شماره‌های موجود در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

ارسال پیام کوتاه بر اساس مشاغل

بانک اطلاعاتی شماره‌های مشاغل به تفکیک  در سامانه پیامک سهند، امکان فوق العاده ای در این سامانه است که قابلیت ارسال هدفمند را فراهم می سازد. در این ارسال با تعیین شهرستان و مشاغل مورد نظر می توانید به صورت هدفمند اطلاع رسانی کنید.

سیستم نوبت دهی

در این سیستم شما قادر خواهید بود در هر موقعیت شغلی که هستید (پزشک ، وکیل ، سیستم بن  دهی کارمند، رزور کار و...........) نوبت دهی ایجاد فرمایید.

تعرفه ارسال پایه ۱۱۴ ریال

هزینه تمدید سالانه = ۶۰۰.۰۰۰ ریال
شارژ هدیه = ۴۰.۰۰۰ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۱ = ۱۱۴ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۲ = ۱۱۴ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۱۰۰۰ = ۱۳۴ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۳۰۰۰ = ۱۳۴ ریال
هزینه ارسال با پیش شماره ۰۲۱ = ۱۲۰ ریال

پنل سطح A

2.6۰۰.۰۰۰ ریال

تعریف واحدهای سازمانی ومدیریتی مبنی برهمکار

در این قسمت شما می توانید برای همکاران خود یک user  ایجاد کنید . همچنین این قابلیت شما را قادر می سازد تا از تمام فعالیت های همکار خود در سایت مطلع شوید .

خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)

دربخش دایوررت با درج ٍmail  یا موبایل مورد نظرتان  شما می توانید پیامک های ارسالی از مشتریان خود را به جای  Panel در موبایل یا ایمیل خودتان دریافت نمایید.

کنترل پنل از طریق موبایل

از طریق این بخش شما قادرید بوسیله پیامک هایی که از طریق موبایل خود برای سامانه ارسال می کنید پیام های دریافتی یا میزان اعتبار شارژ خود را مشاهده نمایید و همچنین اقدام به ارسال پیامک تکی یا گروهی نمایید.

خدمات وب سرویس

با استفاده از این وب سرویس میتوانید درخواست های ارسال انواع پیام (وب پوش، معمولی، پیام فوری) را به صورت خودکار برای سیستم ارسال کنید.

تعرفه ارسال پایه ۱۰۹ ریال

هزینه تمدید سالانه = ۵۲۰.۰۰۰ ریال
شارژ هدیه = ۸۰.۰۰۰ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۱ = ۱۰۹ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۵۰۰۰۲ = ۱۰۹ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۱۰۰۰ = ۱۲۸ ریال
هزینه ارسال با اوپراتور ۳۰۰۰ = ۱۲۸ ریال
هزینه ارسال با پیش شماره ۰۲۱ = ۱۱۵ ریال

برخی از امکانات سامانه پیامکی(SMS)

امکانات و سرویس های ارائه شده  یکی از کامل ترین پکیج های موجود در میان سرویس دهندگان سامانه پیامکی را شامل می شود.

 • منشی پیامک

 • کد خوان

 • پیامک مناسبت ها

 • نظرسنجی

 • ارسال منطقه ای ، هدفمند

 • منشی عضویت

 • ارسال با خطوط ثابت (تهران)

 • سیستم نوبت دهی

 • انتقال دهنده(Divert)

 • ارسال از موبایل

 • تعریف کاربر یا کارمند

نمایندگی سامانه پیامکی(SMS)

جدیدترین سرویس ها را با سامانه پیامکی سهند تجربه خواهید نمود

Reseller 1

نمایندگی سطح ۳

قابلیت فروش کاربری نامحدود
ثبت دامین و لوگو اختصاصی
قیمت گذاری مستقل
قابلیت ثبت نام آنلاین
امکان ارسال انبوه به وایبر
بخش ایجاد درگاه پرداخت آنلاین
کپی رایت نماینده
بخش پشتیبانی و تیکت
پشتیبانی از خطوط ۱۰۰۰-۲۰۰۰-۳۰۰۰-۵۰۰۰-۰۲۱
۱ عدد خط اختصاصی هدیه
۱۰۰۰ عدد پیامک هدیه
۳۰٪ تخفیف شارژ سالانه
تعرفه پایه ارسال ۱۱۵ ریال

۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

سفارش آنلاین

Reseller 2

نمایندگی سطح ۲

قابلیت فروش کاربری نامحدود
ثبت دامین و لوگو اختصاصی
قیمت گذاری مستقل
قابلیت ثبت نام آنلاین
امکان ارسال انبوه به وایبر
امکان ایجاد درگاه پرداخت آنلاین
کپی رایت نماینده
بخش پشتیبانی و تیکت
پشتیبانی از خطوط ۱۰۰۰-۲۰۰۰-۳۰۰۰-۵۰۰۰-۰۲۱
۳ عدد خط اختصاصی هدیه
۲۰۰۰ عدد پیامک هدیه
۵۰٪ تخفیف شارژ سالانه
تعرفه پایه ارسال ۱۱۰ ریال

۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال

سفارش آنلاین

Reseller 3

نمایندگی سطح ۱

قابلیت فروش کاربری نامحدود
ثبت دامین و لوگو اختصاصی+یک دامین رایگان ir به انتخاب نماینده
قیمت گذاری مستقل
قابلیت ثبت نام آنلاین
امکان ارسال انبوه به وایبر
بخش ایجاد درگاه پرداخت آنلاین
کپی رایت نماینده
بخش پشتیبانی و تیکت
پشتیبانی از خطوط ۱۰۰۰-۲۰۰۰-۳۰۰۰-۵۰۰۰-۰۲۱
۵ عدد خط اختصاصی هدیه
۵۰۰۰ عدد پیامک هدیه
۷۰٪ تخفیف شارژ سالانه
تعرفه پایه ارسال ۱۰۰ ریال

۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال

سفارش آنلاین

 

کليه حقوق اين سايت متعلق به سهند پیامک مي باشد.