ســامــانــه پیام کوتاه ســهــنـــد

Demo

ارسال با خطوط ثابت (تهران)

Monshi Sms
به وسیله این سرویس، کاربران می‌توانند با شماره‌ تلفن ثابت خود و از طریق این سامانه، به ارسال و دریافت پیامک اقدام نمایند و بدین صورت به جای پیش شماره های مجازی 1000، 2000، 3000 و 5000 شماره ثابت تلفن محل کار خود را به همراه پیش شماره 021 به عنوان شماره فرستنده، به کار ببرند. به طور مثال به جای شماره 100038259811 میتوانید از شماره 02138259811 پیامک های خود را ارسال و پیامک مخاطبین را دریافت نمایید .
مزایای خطوط 021 : حذف پیش شماره 1000، 2000، 3000 یا 5000 در ابتدای شماره لیست سیاه مخابرات شامل این خطوط نمی شود.

کليه حقوق اين سايت متعلق به سهند پیامک مي باشد.