ســامــانــه پیام کوتاه ســهــنـــد

Demo

نظرسنجی

Bars
از طریق این بخش میتوانید یک سوال مطرح کرده و برای این سوال چندین گزینه ایجاد نمایید.
هر گزینه میتواند شامل عنوان و کلیدواژه باشد ، مخاطبین پس از ارسال کلیدواژه به شماره مورد نظر در نظر سنجی شرکت می کنند .
از طریق بخش پاسخ ها میتوانید گزینه های انتخابی توسط مخاطبین را به تفکیک مشاهده و گزارش گیری نمایید.
از طریق بخش نمودار میتوانید وضعیت نظرسنجی را به صورت گرافیکی با انواع نمودار مشاهده ، تحلیل و بررسی نمایید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به سهند پیامک مي باشد.