ســامــانــه پیام کوتاه ســهــنـــد

Demo

ارسال از موبایل

Send Mobile
امکانات تعبیه شده در این قسمت شما را قادر میسازد که در صورت تمایل و نیاز با استفاده از موبایل خود سامانه پیامک خود را مدیریت نمایید.با این امکان صندوق ارسال و دریافت شماره مورد نظر خود را بر روی موبایلتان داشته باشید وهمچنین با استفاده از موبایل دسترسی به دفترچه های پنل داشته و ارسال پیامک به صورت فردی و گروهی داشته باشید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به سهند پیامک مي باشد.